Ceník

Hodinové sazby bez smluvního vztahu


Tarif Popis činnosti Hodinová sazba
SRVH Hardwarová činnost na serverech 1800,-
SRVS Softwarová činnost na serverech 1800,-
PCNH Hardwarová činnost na PC, NTB, TK 850,-
PCNS Softwarová činnost na PC, NTB, TK 850,-
AKPH Hardwarová činnost na aktivních prvcích 1850,-
AKPS Softwarová činnosti na aktivních prvcích 1850,-

Hodinové sazby pro smluvní zákazníky jsou upřesněny na základě typu kontraktu.


Výjezd Brno, Praha   600,- Kč
Výjezdy mimo Brno a Prahu   600,- Kč + 13,- Kč/km
Pracovní dny 17:00 - 22:00 příplatek 50%
  22:00 - 08:00 příplatek 100%
Mimo pracovní dny   příplatek 100%